Reoflex – široká škála materiálov pre komplexné riešenie problémov odbornej opravy karosérie. Sortiment Reoflex zahŕňa: smalty, tmely, laky, základné nátery, polyestery a priľnavé materiály, špeciálné nátery, ochranné zlúčeniny a pomocné látky.
História: 
Značka Reoflex - založená pred viac ako 10 rokmi spoločnosťou Ecopol. Firma Ecopol - je popredný výrobca náterových hmôt v Rusku. V súčasnosti spoločnosť na základe prieskumov produkuje viac ako 200 typov náterových hmôt pre rôzne oblasti použitia.
Kvalita:
Kvalita výrobkov Reoflex je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Materiály Reoflex spĺňajú požiadavky Smernice 2004/42/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín, ktorá zaručuje bezpečnosť našich materiálov pre spotrebiteľov. 
Prvenstvo:
Reoflex je jednou z najobľúbenejších značiek na trhu oprávy automobilov vzhľadom k cene, kvalite a inováciám v oblasti opravy aut. Značka Reoflex získala širokú akceptáciu medzi spotrebiteľmi a vyvinula širokú distribučnú sieť.

Katalog Reoflex 2018

File size: 28.54 MB

Download