Kontakty
 
Reoflex s.r.o.
Distribútor na Slovensku: PERMALIFE s.r.o.
 

Reoflex s.r.o. Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovakia 

IČO: 50 271 474  
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 110690/B
DIČ: 2120261979
IČ DPH: SK2120261979