O výrobcovi

Výrobca náterových hmôt spoločnosť Ecopol – má viac ako 25 rokov skúseností dosahovania vysokej kvality a neustáleho zlepšovania. Ecopol dnes – je to moderna výroba, široka škála farieb, rozvinutá distribučná sieť. Firma vyrába materiály pre tieto oblasti: priemyselné nátery, komponenty pre automobilový priemysel, spracovanie dreva, materiály na opravu karosérie. Firma Ecopol neustále sleduje svetové trendy v priemysle náterových hmôt, investuje do inovácií, zlepšuje výrobné technológie a pravidelne rozširuje sortiment výrobkov.

Prevádzky spoločnosti sú vybavené moderným zariadením od popredných výrobcov. To umožňuje výrobu a balenie rôznych druhov náterových hmôt, a poskytovanie spotrebiteľom vysoko kvalitných produktov a to v požadovanom rozsahu. V sklade hotových výrobkov je vždy dostatok zásob náterových hmôt na zabezpečenie nepretržitej dodávky.

O značke

Reoflex – široká škála materiálov pre komplexné riešenie problémov odbornej opravy karosérie. Sortiment Reoflex zahŕňa: smalty, tmely, laky, základné nátery, polyestery a priľnavé materiály, špeciálný náter, ochranné zlúčeniny a pomocné látky. 
Značka Reoflex založená pred viac ako 10 rokmi spoločnosťou Ecopol. Firma Ecopol - je popredný výrobca náterových hmôt v Rusku. V súčasnosti spoločnosť na základe prieskumov produkuje viac ako 200 typov náterových hmôt pre rôzne oblasti použitia. 
Kvalita výrobkov Reoflex je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Materiály Reoflex spĺňajú požiadavky Smernice 2004/42/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín, ktorá zaručuje bezpečnosť našich materiálov pre spotrebiteľov. 
Reoflex je jednou z najobľúbenejších značiek na trhu oprávy automobilov vzhľadom k cene, kvalite a inováciám v oblasti opravy aut. Značka Reoflex získala širokú akceptáciu medzi spotrebiteľmi a vyvinula širokú distribučnú sieť.