Základne nátery na plastovu hmotu
 

Plastic Primer RX P-05 základný náter na plastovu hmotu

Základný náter na plasty určený pre úvodnu prípravu plastových dielov a zlepšenie priľnavosti farby na plastové povrchy (vrátane polypropylénu) dielov bez spracovania plameňom. 

EU/2004/42 Cat II B(а) VOC 830 g/l, VOC limit 850 g/l

Farba: priehľadná.  Balenie: 0.5 L 

TDS / Technická dokumentácia